ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών.  Έτος Ίδρυσης  1952
Βενιζέλου  30  Όροφος  4ος  Τηλ. 2310/274436   Τ.Κ.  54624

                                                                          
Θέμα: Χορήγηση υποτροφιών εξωτερικού (Ευρώπη-Αμερική) Κληροδοτήματος
                    «ΛΟΥΚΑ  ΚΑΙ  ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
                                                  Έτους  2015-2016

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, κατά την  5η 21/5/2015 Συνεδρίασή του, αποφάσισε την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας με επιλογή, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό  (Ευρώπη-Αμερική) από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ  ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» για την περίοδο 2015-2016.
Η υποτροφία χορηγείται σε απόφοιτους δημοσίου Λυκείου των πόλεων, Καστοριάς, Φλώρινας και Τσοτυλίου, να είναι αριστούχοι, ηλικίας 23-25 ετών, πτυχιούχους των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης κα κατά προτίμηση σε νέους από άπορες και ορφανεμένες οικογένειες.
Χορηγούμενο ποσό, 2.000 (Δύο χιλιάδες) Ευρώ ανά έτος για τουλάχιστον 3 χρόνια σπουδών.
Αιτήσεις ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές μέχρι Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Βενιζέλου 30 όροφος 4ος.
             Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310/274436 και 6977/201384
                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     

                                                 Γεώργιος  Τζούλης