ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Ο σύνδεσμος των μοναστηριωτών "Η καρτερία"

Σύνδεσμος Μοναστηριοτών και των Πέριξ "Η Καρτερία"
΄Ετος ίδρυσης: 1913
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΣΜΥΡΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
Αντιπρόεδρος:  ΤΟΠΟΥΖΗ ΤΣΕΝΗ
Γ. Γραμματέας:  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ταμίας:  ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Σύμβουλος:  ΚΑΡΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύμβουλος:  ΤΑΧΙΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σύμβουλος:  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΥΡΤΩ

Ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των πέριξ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1913.
Αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση μεταξύ των σωματείων της Ομοσπονδίας και είναι τιμή γι' αυτήν που τον έχει στα σπλάχνα της.Επιτέλεσε και επιτελεί έργο ιστορικής σημασίας για τα δεδομένα της περιοχής και πρέπει να βρει δυνατούς αρωγούς σ' αυτό.

Ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των πέριξ «Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ» είναι το σωματείο που η ζωή και η δράση του άρχισε το 1913. Τότε πολλοί πρόσφυγες από το Μοναστήρι και τις γύρω περιοχές της Πελαγονίας εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Οι αδελφοί Αριστοτέλης και Κλεάνθης Ματλής ίδρυσαν το Σύνδεσμο με την επωνυμία «Καρτερία» σε ανάμνηση του ιστορικού ομώνυμου σωματείου του Μοναστηρίου, το οποίο έπαιξε σημαντικόρόλο στην οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο Σύνδεσμος από την ημέρα της ίδρυσής του έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα στη διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων τωνμελών του.Τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των ετών και τα μέλη του κράτησαν την παράδοση και τηναγάπη για το δοξασμένο Μοναστήρι.

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι Μοναστηριώτες της Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο τη Βιολέτα Σμυρνιού-Παπαθανασίου, έχουν ένα μακρόπνοο σχέδιο δράσης, με κύριο στόχο την αψύπνιση του Ελληνισμού της Πελαγονίας και την οργάνωσή του. Το σχέδιο αυτό απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια, δεδομένων των γνωστών ιστορικών γεγονότων, κυρίως δε απαιτούσε διπλωματική προσέγγιση, αλλά προπαντός θάρρος και πίστη.

Το σχέδιο είχε δύο άξονες:
Ο πρώτος στόχευε στο σπάσιμο του πάγου που υπήρχε επί χρόνια. Αυτός προχώρησε επιτυχώς με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε στις Πρέσπες με τη Μαντολινάτα από το Μοναστήρι, που έσπασε τη φοβία και άνοιξε το δρόμο επαφής για το μέλλον. Ακολούθησε συναυλία με την ίδια Μαντολινάτα στη Θεσσαλονίκη.
Ο δεύτερος άξονας είχε στόχο την αναβίωση της ελληνικής γλώσσας μεταξύ των νέων που έχουν τις ίδιες ρίζες με εμάς και τη δημιουργία φιλοελληνικών σωματείων.

Τύχη αγαθή υπήρξε η παρουσία του δασκάλου Αθανασίου Στεργίου, ο οποίος δίδασκε στο φροντιστήριο ρωσικά και άνοιξε το πρώτο τμήμα εκμάθησης των ελληνικών. Ακολούθησαν και άλλα, ώστε σήμερα να διδάσκονται τα ελληνικά 120-200 μαθητές στο Μοναστήρι, στον Περλεπέ 50, στο Κρούσοβο 80 και στα Σκόπια 60.
Εξίσου σημαντικότατη επιτυχία του Συλλόγου είναι το γεγονός ότι φιλοξενούνται στην Ελλάδα παιδιά ηλικίας 8-15 ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις, με έξοδα των μελών του Συνδέσμου.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απλώς μια σκιαγράφηση των όσων επιτελεί ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης, μεταξύ των πολλών, ιστορικών δραστηριοτήτων του.