ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                                 Θεσσαλονίκη  15/1/2016
Αρ. Πρωτ ……………
                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
                     (Κυριακή  7  Φεβρουαρίου 2016   Ώρα  10 π.μ.)
ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ. των  Δυτικομακεδονικών Σωματείων μελών
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από απόφαση του Δ,Σ, της Ομοσπονδίας  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό μας, η Γενική  Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων μας θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ  7/2/2016, Ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Βενιζέλου 30 ,όροφος 4ος.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2015.
  3. Οικονομικοί Απολογισμοί & Προϋπολογισμοί επομένου έτους.
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Τοποθετήσεις συνέδρων (Ερωτήσεις – προτάσεις)
  6. Δευτερολογία Δ.Σ. (απαντήσεις-διευκρινίσεις).
  7. Εγκρίσεις Απολογισμών (Οικονομικών και Δράσης).
  8. Ορισμός επόμενης Γ.Σ. ως Καταστατικής
  9. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την εκλογή νέου Δ.Σ. και λοιπών οργάνων.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα, ώρα 11.30, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα.
Σημείωση:

             «         «    «     από      201-400                6        «
             «         «    «       «        401 και πάνω       8        «

                                           Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο   Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Τζούλης                          Νικόλαος  Βαλκάνος.