ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                          Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
                       Βενιζέλου  30  όροφος  4ος  Τηλ. & Φαξ  2310/274436

 

                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
            (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 30/10/2014)

 

 

ΠΡΟΣ
ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΜΕΛΗ                                                     Θεσσαλονίκη  17/10/2014
Αρ. Πρωτ. 76

                                   ΠΕΜΠΤΗ   30/10/2014,    ΏΡΑ  6 μ.μ. 

 

 Αγαπητοί συμπατριώτες,
Όπως ορίζει το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, το Δ.Σ. κατά την τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε την πραγματοποίηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τον μήνα Οκτώβριο, την    ΠΕΜΠΤΗ   30/10/2014,    ΏΡΑ  6 μ.μ. 
Η Συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα της Ομοσπονδίας, Βενιζέλου  30  Όροφος  4ος.

Την εκδήλωσή μας, μετά την σύντομη προβλεπόμενη ενημέρωση, θα πλαισιώσει η υπέροχη Χορωδία του Συλλόγου Αργεστών Θεσσαλονίκης, με τραγούδια πατριωτικά για να δώσουμε και μια εορταστική νότα λόγω του τριημέρου, (Αγ. Δημητρίου – 28ης Οκτωβρίου).
 Όπως είναι γνωστό, στα Γνωμοδοτικά Συμβούλια λαμβάνουν μέρος οι Πρόεδροι των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και το αντικείμενο είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή προβληματισμών για την πορεία των σωματείων μας και φυσικά της Ομοσπονδίας, η γνωστοποίηση των επιμέρους προγραμματισμένων από τα σωματεία εκδηλώσεων και ο συντονισμός της συνολικής δράσης μας.
Σε κάθε περίπτωση οι συνεδριάσεις αυτές, σύμφωνα με το καταστατικό μας έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και βοηθητική συμπαράσταση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.
Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. ζητά τη συμμετοχή, όχι μόνον των Προέδρων αλλά όλων όσοι εκ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και μελών των σωματείων μας το επιθυμούν.

                                             Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

                                                             Για το  Δ.Σ.

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Τζούλης                                  Νικόλαος  Βαλκάνος.