ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                  Βενιζέλου  30  όροφος  4ος  τηλ. & φαξ  2310/274436
        Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών                                     Έτος ίδρυσης  1952
Α.Φ.Μ.  090146010                                                            Θεσσαλονίκη  15/10/2014
ΔΟΥ      Β! Θεσσαλονίκης                                                 Αρ. Πρωτ.       78

                                         ΔΕΥΤΕΡΗ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΝΕΑΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ  «ΑΘΗΝΑΙΟΝ»

Κατά την 10η (9/10/2014) Τακτική του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την εκ νέου ανάρτηση και γνωστοποίηση της αρχικής προκήρυξης (όπως αυτή αναρτήθηκε στις 18/9/2014), προκειμένου να συνεχισθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση του κινηματοθεάτρου ΑΘΗΝΑΙΟΝ.
Η προκήρυξη αναρτήθηκε και πάλι, στις 14-10-2014 στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr) και της Ομοσπονδίας (www.odsth.gr)
Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αποφασίσθηκε κατά την 7η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, τους όρους των ιδιόγραφων διαθηκών του διαθέτη Λουκά Παπαναστασίου, τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 περί κωδικοποιήσεως διατάξεως Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων,  η εκμίσθωση μέσω εγγράφων προσφορών του Κινηματοθεάτρου ΑΘΗΝΑΙΟΝ, Κληροδοτήματος «Λουκά και Ελπινίκης Παπαναστασίου» που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Όλγας 35 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελείται από μία μεγάλη ισόγεια αίθουσα κινηματοθεάτρου, εξώστη προβολής ταινιών και τα σχετικά παρακολουθήματα ( κυλικείο, φουεγιέ, αποθήκες, καμαρίνια, τουαλέτες, στοά και ταμείο κοπής εισιτηρίων και προορίζεται μόνον για χρήση κινηματοθεάτρου.

                Για την Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   Γεώργιος Β. Τζούλης                          Νικόλαος  Β. Βαλκάνος